O Firmie

Sorry, there is nothing to display here…

„EROBUD” Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym została założona w 1998 r. Właścicielem firmy jest Ewa Maksym, a pełnomocnikiem firmy jest Edward Maksym. W całej działalności firmy nie mieliśmy żadnych skarg na jakość wykonywanych prac.

Główną działalnością firmy jest realizacja zadań z zakresu robót melioracyjnych, hydrotechnicznych, sanitarnych, oraz ogólnobudowlanych. W skład wchodzą takie prace jak:

– odwodnienie terenu pod zabudowę oraz już stojących budynków mieszkalnych
– mała architektura
– montaż wodociągu i kanalizacji zewnętrznej
– roboty ziemne wraz z niwelacją terenu pod zabudowę
– budowa składowisk stałych odpadów komunalnych
– zabudowa rzek i kanałów
– utwardzanie dróg i placów
– budowa budowli hydrotechnicznych
– budowa stawów rybnych
– roboty melioracyjne

Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam sprostać wszelkim postawionym przed nami zadaniom. Nasza firma obecnie zatrudnia dwóch kierowników budowy, jednego pracownika finansowo-kadrowego, a także sześciu pracowników fizycznych

O Firmie

Updated on 2019-06-16T17:27:39+00:00, by Marek.